Over WERK Coöperatie West Maas en Waal

De WERK Coöperatie West Maas en Waal bestaat sinds 1 juli 2016 en heeft de afgelopen jaren, samen met een hecht netwerk van lokale bedrijven, organisaties en instellingen, vele tientallen mensen begeleid naar (betaald) werk en heeft hier ook nog steeds (persoonlijk) contact mee.

WERKWIJZE
Mensen met een grote (onoverbrugbare) afstand tot de arbeidsmarkt leven vaak in een sociaal isolement. Zij zijn door verschillende oorzaken, en vaak door meerdere problemen tegelijk, de grip op hun leven kwijtgeraakt. Ze willen doorgaans graag weer meedoen in de maatschappij, maar de stap tussen dit voornemen en de concrete uitvoering is vaak te groot zonder hulp. Inwoners uit de gemeente West Maas en Waal met een grote, onoverbrugbare, afstand tot de arbeidsmarkt (zogenaamde KP4 kandidaten) komen via de gemeente West Maas en Waal bij de WERK Coöperatie West Maas en Waal terecht voor een individueel integraal stapsgewijs traject.
Kandidaten krijgen een uitnodiging (vaak persoonlijk afgegeven) voor een oriënterend gesprek. Dit vindt plaats op locatie van de WERK Coöperatie West Maas en Waal aan de Ambachtsweg 8, 6657 CK Boven Leeuwen, zodat zij direct een indruk krijgen van de sfeer en de mogelijkheden. In het gesprek wordt met aandacht en respect ingezoomd op talenten, vaardigheden en kwaliteiten van kandidaten, en op welke manier deze goed tot hun recht zouden kunnen komen.
Er volgt vrijblijvend een afspraak voor een oefendag bij de WERK Coöperatie. De kandidaat gaat aan het werk en begeleiders van de WERK Coöperatie analyseren de talenten van de kandidaat en observeren werknemers- en beroepsvaardigheden en de belastbaarheid. In gezamenlijk overleg bepaalt de kandidaat het vervolg, de begeleiders van de WERK Coöperatie faciliteren. De kandidaat zit zelf aan zijn/haar stuur van zijn/haar integratie- en participatie en concrete ontwikkeldoelen. Het kan gaan om concrete beroepsvaardigheden, maar ook om zaken die de zelfredzaamheid bevorderen zoals ontwikkeling van de Nederlandse taal, het aanleren van digitale vaardigheden, ontwikkelen van vakvaardigheden, het vergroten van een (sociaal) netwerk en het opdoen van een (arbeids)ritme.
Elk begeleidingstraject is individueel maatwerk waarbij voorop staat dat de kandidaat zich in vertrouwen in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Voor de ene kandidaat is dat de geborgenheid van de locatie van de WERK Coöperatie aan de Ambachtsweg 8, 6657 CK Boven Leeuwen, een ander gaat graag aan de slag op de werkvloer bij een aan de WERK Coöperatie gelieerde ondernemer. Ook het tijdspad is per kandidaat verschillend.

Samenwerking
De WERK Coöperatie West Maas en Waal werkt nauw samen met Werkzaak Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal, Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, ondernemers uit West Maas en Waal en de lokale ondernemersverenigingen.

WERK Coöperatie West Maas en Waal is onderdeel van de landelijke Stichting WERK Coöperatie. Deze sociale coöperatie zet zich in om de werkwijze zoals die in West Maas en Waal wordt gehanteerd landelijk te verspreiden.