Niemand aan de kant!

Niemand aan de kant!

Niemand aan de kant!

Welkom bij WERK Coöperatie West Maas en Waal

De WERK Coöperatie West Maas en Waal bestaat sinds 1 juli 2016 en heeft de afgelopen jaren, samen met een hecht netwerk van lokale bedrijven, organisaties en instellingen, vele tientallen mensen begeleid naar (betaald) werk en heeft hier ook nog steeds (persoonlijk) contact mee.

Wat is Stichting WERK Coöperatie

Stichting WERK-Coöperatie is een sociale coöperatie om mensen met een grote (onoverbrugbare) afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te geven op (re)integratie, participatie en waar mogelijk op betaald (parttime) werk. Kandidaat-werknemers komen bij de WERK-Coöperatie om via een mensgerichte benadering geleidelijk aan het geloof in eigen kunnen en in zich zelf (weer) terug te krijgen. De WERK-Coöperatie ziet om naar deze kwetsbare groep in de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.

Ook leveren de aan de WERK Coöperatie gelieerde bedrijven werk, zonder productiedwang en tegen een kleine vergoeding. Het werk wordt uitgevoerd door kandidaat-werknemers, w.o. statushouders, van de WERK Coöperatie.

Bij de WERK Coöperatie noemen wij deze mensen bewust kandidaat-werknemers. Door hen ‘kandidaat-werknemer’ te noemen ontstaat een positieve-flow gericht op het in kaart brengen van de aanwezige talenten, competenties en vaardigheden. Kandidaat-werknemers worden bij de WERK Coöperatie positief benaderd, er wordt gekeken naar wat iemand kan.

Daarnaast leveren de kandidaten van de WERK Coöperatie een bijdrage aan de lokale samenleving via, door de Werkcoöperatie geïnitieerde projecten zoals de ‘Dorpsconciërge’, de ‘Onderhouds- en Opknap-brigade’, de Formulierenbrigade, de Kantoorbrigade (PC-project), de Kwekerij, de ‘Buurtmobiel’, etc.

SAMENWERKING
De WERK Coöperatie West Maas en Waal werkt nauw samen met lokale ondernemers/bedrijven, gemeente West Maas en Waal, Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), Werkzaak Rivierenland, Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, etc.

Stichting WERK-Coöperatie bestaat momenteel uit drie vestigingen.

WERK Coöperatie
WEST MAAS EN WAAL

Ambachtsweg 8, 6657 CK Boven Leeuwen
info@wwmw.nl

Projecten:

 • Dorpsconciërge
 • Onderhouds- en Opknap-brigade
 • Formulierenbrigade
 • De Kwekerij
 • Kantoorbrigade

WERK Coöperatie
RIJK VAN NIJMEGEN

Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting
info@wrvn.nl

Projecten:

 • Dorpsconciërge
 • Onderhouds- en Opknap-brigade
 • Formulierenbrigade
 • Kantoorbrigade

WERK Coöperatie
GOOI & VECHTSTREEK

info@wgev.nl

Projecten:

 • Dorpsconciërge
 • Onderhouds- en Opknap-brigade
 • Formulierenbrigade
 • Kantoorbrigade

Laatste nieuws

Burendag 2019 – Een geslaagde eerste kennismaking

Ruim 24 inwoners, buren van de WERK Coöperatie West Maas en Waal hebben gehoor...

Kom langs en doe mee!

Ben je op zoek naar een naar uitdaging die je weer onder de mensen brengt, een dagbesteding geeft, je zelfvertrouwen oppoetst, neem dan contact op met WWMW!